English
您当前的位置:首页 » 美容个护 » 瓷光系列  » 平衡舒缓保湿柔肤水
平衡舒缓保湿柔肤水

名称:平衡舒缓保湿柔肤水

详细信息
净含量:100ml

『 生物发酵                   
改写肤质的秘密 』

小分子泵无创透皮吸收专利技术 WO 2006/015627 A1